Tuần 12

Từ 04/11/2019 – 10/11/2019; Lớp trực tuần: 6a3

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

Hai

04/11

Chào cờ, sơ kết tuần, triển khai KH tuần.

 

Tập luyện bóng chuyền

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

05/11

 

Tập luyện bóng chuyền

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

06/11

 

14h Lớp 8 học tự chọn (Nữ 8a1, 8a2; Nam 8a2, 8a3)

Học tự chọn Toán 9a2: Nhâm;

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

07/11

 

14h Họp tổ CM, kiểm tra hồ sơ dân chủ

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

08/11

 

Học tự chọn Văn 9a3: Linh; Anh 9a1:  N.Hồng

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

09/11

 

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

 

 

 

Giang

Thăng

CN

10/11

 

 

 

Thăng