Tuần 11

Từ 28/10/2019 – 03/11/2019; Lớp trực tuần: 6a2

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

Hai

28/10

Chào cờ, sơ kết tuần, triển khai KH tuần.

Sau tiết 3: Họp BTT

14h Giao ban BCH tại UBP: BTCB

 

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

29/10

 

13h TVKĐCL tại Phúc Trìu: HT

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

30/10

 

14h Lớp 8 học tự chọn (Nữ 8a1, 8a2; Nam 8a2, 8a3)

Học tự chọn Toán 9a3: Nhâm; Văn 9a1: Bình; Anh 9a2:  N.Hồng

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

31/10

 

14h Họp chi bộ

14h30 Họp HĐSP

 

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

01/11

Thi KHKT

13h30 Thi KHKT tại 915: Bích + hs. Hỗ trợ: Vơn, Thương, Ánh

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

02/11

 

Thi KHKT tại 915: Bích + hs

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

16h00 Thu dọn đồ thi KHKT tại 915: Bích + hs. Hỗ trợ: Vơn, Thương, Ánh, Nhung

 

 

 

Giang

Thăng

CN

03/11

 

 

 

Thăng