Tuần 10

Từ 21/10/2019 – 27/10/2019; Lớp trực tuần: 6a1

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

Hai

21/10

Chào cờ, sơ kết tuần, triển khai KH tuần.

 

14h lớp 9a2 học tự chọn Văn: Nga

 

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

22/10

 

14h Dự HN tại UBP: HT

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

23/10

 

14h Lớp 8 học tự chọn (Nữ 8a1, 8a2; Nam 8a2, 8a3)

Học tự chọn Toán 9a1: Nhâm

14h Tập huấn GVCN tại TTGDTX tỉnh: Thương

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

24/10

8h Tập huấn quản lý văn bản tại PGD: Ng.Hạnh (02 ngày 24, 25/10/2019)

16h Dự tổng kết bóng đá tại CĐSP: HT, Hưng, HS

14h Tập huấn GVCN tại TTGDTX tỉnh: Thương

 

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

25/10

 

14h Học TC Anh 9a3:  N.Hồng

Giao ban tại PGD: HT

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

26/10

 

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

 

 

 

Giang

Thăng

CN

27/10

 

 

 

Thăng