Tuần 9

Từ 14/10/2019 – 20/10/2019; Lớp trực tuần: 7a3

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

Hai

14/10

Chào cờ, giới thiệu sách tháng 10. Tuyên truyền phòng bệnh.

Đón Đoàn kiểm tra PCGD

Thi đấu bóng chuyền nữ CBCC  từ 14-17/10/2019: Mai

14h lớp 9a3 học tự chọn Văn: Linh

Tập bóng: Hưng phụ trách, M.Yến hỗ trợ

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

15/10

Học theo giờ mùa đông: 7h15 vào lớp.

14h Đá bóng tại sân nhà máy giấy HVT: phụ trách Hưng. Phục vụ: M.Yến, Ng.Hạnh, Hương

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

16/10

 

14h Lớp 8 học tự chọn (Nữ 8a1, 8a2; Nam 8a2, 8a3)

Học tự chọn Toán 9a2: Nhâm

14h Đá bóng tại sân nhà máy giấy HVT: phụ trách Hưng, Mai. Phục vụ: M.Yến, Hương, Nụ

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

17/10

7h30 ĐGN tại Bản Ngoại – Đại Từ: HT

 

14h Đá bóng tại sân nhà máy giấy HVT: phụ trách Hưng, Mai. Phục vụ: M.Yến, Nụ, Ng.Hạnh

 

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

18/10

 

14h Học TC Anh 9a1:  N.Hồng

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

19/10

 

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

 

 

 

Giang

Thăng

CN

20/10

 

 

 

Thăng