Tuần 8

Từ 07/10/2019 – 13/10/2019; Lớp trực tuần: 7a2

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

Hai

07/10

Chào cờ, BCH Liên đội ra mắt.

Đón Đoàn kiểm tra PCGD

 

14h Phụ đạo, lớp 9a1 học tự chọn Văn: Bình

 

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

08/10

Thi GVDG tại Nha Trang tiết 1: Thủy, hỗ trợ, động viên: Vơn, Giang, Bích, BGH.

14h Phụ đạo

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

09/10

Thi GVDG tiết 3 tại CVA: Thủy, Nga; hỗ trợ thi: M.Yến, Mai, Ánh

14h Phụ đạo, Lớp 8 học tự chọn (Nữ 8a1, 8a2; Nam 8a2, 8a3)

Học tự chọn Toán 9a3: Nhâm

17h Rút KN tại CVA môn MT: Thủy

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

10/10

7h30 Họp đoàn thi bóng đá tại PGD: HT + Hưng

Thi GVDG tiết 4 tại Nha Trang: Nga; hỗ trợ thi: M.Yến, Mai, Ánh

14h Nhập CSDL ngành tại Phòng HĐ

Rút KN tại Nha Trang môn Văn: Nga

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

11/10

 

14h Phụ đạo

Học TC Anh 9a2: N.Hồng

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

12/10

 

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

14h Phụ đạo

 

 

 

Giang

Thăng

CN

13/10

 

 

 

Thăng