Tuần 7

Từ 30/9/2019 – 06/10/2019; Lớp trực tuần: 7a1

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

Hai

30/9

Không chào cờ, học luôn TKB tiết 2-5, GV dạy bù vào tiết 5.

Chấm thi tại LNQ: PHT

KĐCL tại Tích Lương: HT

14h Phụ đạo, lớp 9a2 học tự chọn Văn

KĐCL tại Huống Thượng: HT

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

01/10

 

14h Họp chi bộ, 14h30 Họp HĐSP, trù bị HNCC

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

02/10

 

14h Phụ đạo, Lớp 8 học tự chọn (Nữ 8a1, 8a2; Nam 8a2, 8a3)

Trù bị Đại hội LĐ

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

03/10

7h Tổ chức khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời, sau đó học các tiết từ 1-5.

14h Hội nghị CC, VC.

Chia tay 2 đ/c chuyển công tác.

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

04/10

Khai mạc và thi lý thuyết tại Nha Trang: GV dự thi và BGH

14h Phụ đạo

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

05/10

 

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

14h Phụ đạo

 

 

 

Giang

Thăng

CN

06/10

 

 

 

Thăng