Tuần 6

Từ 23/9/2019 – 29/9/2019; Lớp trực tuần: 8a3

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

 

Hai

23/9

Thi GVDG cụm CM số 1 tại trường

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

24/9

Học bình thường

Chấm thi tại Trưng Vương: HT (cả ngày)

14h Phụ đạo

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

25/9

Chấm thi tại Tân Lập: HT (cả ngày)

14h Phụ đạo, Lớp 8 học tự chọn (Nữ 8a1, 8a2; Nam 8a2, 8a3)

Chấm thi tại Tân lập: PHT

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

26/9

Chấm thi tại Quang Trung: PHT, tại Tân Thịnh: Hảo; tại LNQ: HT

Chấm thi tại Tân Thịnh: Hảo

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

27/9

Hội nghị CBQL tại PGD: BGH

14h Phụ đạo

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

28/9

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

14h Phụ đạo

 

 

 

Giang

Thăng

CN

29/9

7h30 Hội nghị CMHS năm học 2019 - 2020

 

 

 

Thăng