Tuần 5

Từ 16/9/2019 – 22/9/2019; Lớp trực tuần: 8a2

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

 

Hai

16/9

Chào cờ, tuyên truyền phòng bệnh tay, chân, miệng

 

14h Phụ đạo

 

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

17/9

 

14h Phụ đạo

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

18/9

9h Bắt thăm tiết dạy hội thi tại Q.Vinh: PHT

14h Phụ đạo

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

19/9

Tập huấn văn tại TTGDTX: Nga (từ 19-21/9/2019)

14h Họp tổ rút kinh nghiệm giờ thao giảng

Tập huấn CSDL ngành tại PGD: Thành

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

20/9

Học bình thường theo TKB

14h Phụ đạo

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

21/9

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua, giờ SH các lớp vệ sinh lớp.

TT cùng ĐUP: HT (từ 21-22/9/2019

14h Phụ đạo

 

 

 

Giang

Thăng

CN

22/9

 

 

 

Thăng