Tuần 4

Từ 09/9/2019 – 15/9/2019; Lớp trực tuần: 8a1

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

 

Hai

09/9

Không chào cờ, học tiết 1 thứ năm vào giờ chào cờ, sau đó học tiếp từ tiết 2->5

9h Họp cụm CM tại Q.Vinh: BGH

14h Phụ đạo

 

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

10/9

 

14h Phụ đạo

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

11/9

7h30 Tập huấn TPT tại MN 19/5, Ng.Du: TPT (02 ngày 11, 12/9)

14h Phụ đạo

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

12/9

7h tập trung hs, 7h15’ thực hiện chuyên đề ATGT (2 tiết) sau đó học các tiết 2, 3, 4 theo TKB (học vào thời gian của tiết 3, 4, 5.

14h Họp tổ CM

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

13/9

Học bình thường theo TKB

14h Phụ đạo

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

14/9

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

14h Phụ đạo

15h Thi lý thuyết GVDG trường.

 

 

Giang

Thăng

CN

15/9

7h30 Họp BĐ DCMHS trường, trưởng ban các lớp

8h00 Họp CMHS các lớp

 

 

Thăng