Tuần 3

Từ 02/9/2019 – 08/9/2019; Lớp trực tuần: 9a3

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

 

Hai

02/9

Nghỉ lễ quốc khánh 02/9

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

03/9

Học bình thường theo TKB

Phụ đạo

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

04/9

7h Tập khai giảng: Toàn trường

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

05/9

7h30 Khai giảng năm học 2019 - 2020

Thu dọn sau khai giảng

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

06/9

Học bình thường theo TKB

Phụ đạo

14h Dự HN triển khai NVNH tại PGD: BGH

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

07/9

 

Sau tiết cuối lớp TT tổng hợp điểm thi đua.

 

 

 

Giang

Thăng

CN

08/9

 

 

 

Thăng