Tuần 2

Từ 26/8/2019 – 01/9/2019; Lớp trực tuần: 9a2

Thứ, ngày

Công việc

Điều chỉnh

Trực

Sáng

Chiều

 

Hai

26/8

Chào cờ, nhận xét và triển khai công tác.

 

14h: Phụ đạo

14h KĐCL tại Linh Sơn: HT

 

Vân Anh

 

Mỹ Anh, M.Yến, Vơn

Ba

27/8

7h Dự HN triển khai NVNH tại TTGDTX tỉnh: HT

Phụ đạo

 

 

Thành

H.Yến, Huệ, Hạnh

28/8

7h ĐGN tại Khe Mo: HT

Phụ đạo

 

 

Lưu

H.Yến, M.Yến, Vơn

Năm

29/8

7h ĐGN tại Nam Hòa (Đ.Hỷ): HT

Tập huấn tư vấn tại TTGDTX: Vân Anh

14h30 Họp chi bộ

15h Họp HĐSP, chuyên môn

 

Hảo

 

BGH, VP

Sáu

30/8

Tập huấn (tiếp): Vân Anh

Phụ đạo

 

 

Thủy

Mỹ Anh, Huệ, Hạnh

Bẩy

31/8

 

Sau tiết cuối TPT hướng dẫn đội sao đỏ tổng hợp điểm thi đua.

 

 

 

Giang

Thăng

CN

01/9

 

 

 

Thăng